Χορηγίες Εκδηλώσεων2015-02-01T18:35:00+02:00

Κατά τη διάρκεια του χρόνου και με στόχο την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τη δράση μας, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα.

Αναλαμβάνοντας τη χορηγία μιας εκδήλωσης και την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συμβάλλετε σημαντικά στη μείωση των εξόδων προβολής του έργου μας. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται ανταποδοτικά οφέλη ανάλογα με το ύψος του ποσού και το είδος της χορηγίας.