Μπράβο παιδιά. Είδα το πρώτο σας οικολογικό παιχνίδι και, ούτε λίγο ούτε πολύ, έμεινα με το στόμα ανοιχτό για το πώς μπορεί κανείς, με τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας, να εκφράζεται με τέτοια σαφήνεια και να καταφέρνει ακόμα και στον πιο δύστροπο να περνάει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σπουδαίο, όπως είναι το δικό σας …

Σήμερα είναι πολύ σπουδαίο ότι μπορώ να ανήκω σ’ αυτούς που περιβαντολλογικά όχι μόνο σκέφτονται αλλά και δρουν. Πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας! Να ‘στε καλά!

 

2015-02-27T21:52:33+02:00