“Θέλω να συμμετέχω κι εγώ σε μια κοινωνία που θα πάει μπροστά μόνο με τον πολιτισμό…”