Όραμα

Όραμα2014-10-06T00:42:45+00:00

Η Πρωτοβουλία “Παίζουμε Οικολογικά» είναι μια εναλλακτική «ιδέα» που στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις και διαχρονικές αξίες της ζωής μας, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους: το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Όραμά μας είναι ν’ αναδείξουμε τη φωτεινή πλευρά της Ελλάδας, στηριζόμενοι στους τρεις αυτούς βασικούς πυλώνες, με κινητήριο μοχλό την τέχνη και κυρίως τη μουσική, που πιστεύουμε ότι έχει τη δύναμη να εμπνεύσει και κυρίως να ενώσει τους ανθρώπους για ένα σκοπό.

Στοχεύοντας λοιπόν στη συλλογικότητα και μέσα από την εθελοντική συμμετοχή, ελπίζουμε το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισμός να γίνουν αφορμή για συμπόρευση, και τέτοιου είδους εναλλακτικές δράσεις που προάγουν τις έννοιες αυτές, να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τον καθένα.